Individualni kursevi 2018-04-21T12:54:59+00:00

Individualni kursevi

Individualni kursevi su kursevi ultrazvučne i kolor dopler dijagnostike koji se izvode pojedinačno (mentor obučava samo jednog polaznika).

Termini obuke i njihovo pojedinačno trajanje se dogovaraju sa mentorom i individualno su prilagođeni potrebama kandidata i njegovom napredovanju.

Namenjeni su kandidatima koji nisu u mogućnosti da pohađaju kurs u periodu kada je predviđeno njegovo odražvanje ili žele da u kraćem roku savladaju veštinu.

Kursevi se mogu sprovoditi prema akreditovanom programu, ukoliko kandidat želi da dobije sertifikat.

Ukoliko kandidat želi samo da usavrši veštinu, a sertifikat poseduje, program obuke se prilagođava kandidatu i ne mora da prati program akreditovanog kursa.

Kursevi:

 • Ultrazvučna dijagnostika abdomena i male karlice

 • Napredna znanja iz ehotomografske dijagnostike abdomena i male karlice

 • Osnovni kurs kliničke ehokardiografije srca

 • Ultrazvučna dijagnostika štitaste žlezde i mekih tkiva vrata

 • Ehotomografski pregled dojki

 • Ultrazvučna dijagnostika zglobova i mekih tkiva

 • Interventni ultrazvuk muskuloskeletnog sistema

 • Transkranijalna ultrazvučna dijagnostika krvnih sudova mozga

 • Ehotomografska dijagnostika magistralnih arterija vrata

 • Ehotomografska dijagnostika krvnih sudova ekstremiteta

 • Ultrazvučna dijagnostika u urologiji

Raspored održavanja i programe kurseva pogledajte ovde.

Kome su namenjeni kursevi i treninzi?

• Lekarima opšte prakse, specijalizantima, specijalistima i subspecijalistima raznih grana medicine koji žele da steknu osnovna, a zatim i napredna znanja i veštine za samostalno izvođenje ultrazvučne i kolor dopler dijagnostike.

• Lekarima koji su obučeni za obavljanje ultrazvučnih i kolor dopler pregleda, ali nisu u mogućnosti da obave dovoljan broj ultrazvučnih pregleda u svakodnevnom radu, kako bi ostali utrenirani za rutinsko obavljanje ultrazvučnih pregleda

• Lekarima sa iskustvom, koji žele da osveže svoje znanje, dobiju potvrdu (sertifikat) i bodove za produženje licence.