ŠKOLA ULTRAZVUKA
NEBOJŠINA 30, BEOGRAD

DOPUNSKI ČASOVI

Dodatni časovi su namenjeni kandidatima koji su napravili dužu pauzu u radu ili od obuke i žele da osveže znanje i veštine, kao i kandidatima koji su pohađali kurseve drugih škola i žele da osveže znanje. Sprovode se u maloj grupi od 3 do 7 kandidata ili pojedinačno. Dodatni časovi ne omogućavaju kandidatima dobijanje diplome, već  dopunu znanja.