ŠKOLA ULTRAZVUKA
NEBOJŠINA 30, BEOGRAD

INDIVIDUALNI KURSEVI

Individualni kursevi su kursevi ultrazvučne i kolor dopler dijagnostike koji se izvode pojedinačno (mentor obučava samo jednog polaznika). Termini obuke i njihovo pojedinačno trajanje se dogovaraju sa mentorom i individualno su prilagođeni potrebama kandidata i njegovom napredovanju. Namenjeni su kandidatima koji nisu u mogućnosti da pohđaju kurs u periodu kada je predviđeno njegovo održvanje ili žele da u kraćem roku savladaju veštinu. Kursevi se mogu sprovoditi prema akreditovanom programu, ukoliko kandidat želi da dobije sertifikat. Ukoliko kandidat želi samo da usavrši veštinu, a sertifikat poseduje, program obuke se prilagođava kandidatu i ne mora da prati program akreditovanog kursa.