ŠKOLA ULTRAZVUKA
NEBOJŠINA 30, BEOGRAD

CENOVNIK

Ultrazvučna dijagnostika abdomena i male karlice
640 eura

Prijavljivanje kandidata je u toku.

Napredna znanja iz ehotomografske dijagnostike abdomena i male karlice
640 eura

Prijavljivanje kandidata je u toku.

Osnovni kurs kliničke ehokardiografije srca
1280 eura

Prijavljivanje kandidata je u toku.

Ultrazvučna dijagnostika štitaste žlezde i mekih tkiva vrata
480 eura

Prijavljivanje kandidata je u toku.

Ehotomografski pregled dojki
480 eura

Prijavljivanje kandidata je u toku.

Interventni ultrazvuk muskuloskeletnog sistema
360 eura

Prijavljivanje kandidata je u toku.

Ultrazvučna dijagnostika zglobova i mekih tkiva
640 eura

Prijavljivanje kandidata je u toku.

 
Transkranijalna ultrazvučna dijagnostika krvnih sudova mozga
640 eura

Prijavljivanje kandidata za septembar je u toku.

Ehotomografska dijagnostika magistralnih arterija vrata
560 eura

Prijavljivanje kandidata je u toku.

 
Ehotomografska dijagnostika krvnih sudova ekstremiteta
560 eura

Prijavljivanje kandidata za je u toku.

Ultrazvučna dijagnostika u urologiji
480 eura

Prijavljivanje kandidata je u toku.

Individualni kursevi (obuka jedan na jedan)
320 eura po terminu

Prijavljivanje kandidata je u toku.

Dopunski časovi (u grupi)
60 eura po terminu

Prijavljivanje kandidata je u toku.

Dopunski časovi (jedan na jedan)
240 eura

Prijavljivanje kandidata je u toku.