Škola ultrazvuka 2018-04-13T05:39:40+00:00

Škola Ultrazvuka

Škola Ultrazvuka Poliklinike Antamedica omogućava sticanje teoretskog i praktičnog znanja i iskustva iz sledećih oblasti:

  • ultrazvučne i kolor dopler dijagnostike srca

  • stomaka i male karlice

  • štitaste žlezde

  • mekih tkiva vrata, zglobova i dojki

  • krvnih sudova vrata

  • ekstremiteta

Kursevi su akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Srbije kao Kursevi prve kategorije.

Škola Ultrazvuka

Predavači su eminentni lekari specijalisti i profesori Medicinskog fakulteta sa velikim iskustvom iz oblasti ultrazvučne dijagnostike.

Kursevi se sastoje iz teoretskog i praktičnog dela, tokom kog lekari pregledaju veliki broj pacijenata.

Obuka se sprovodi na najsavremenijim ultrazvučnim aparatima.

Radi se u malim grupama, u terminima prilagođenim lekarima.

Po završetku kursa, lekari su osposobljeni za samostalno obavljanje pregleda, dobijaju sertifikat i 6 KME bodova.

Kome su namenjeni kursevi i treninzi?

• Lekarima opšte prakse, specijalizantima, specijalistima i subspecijalistima raznih grana medicine koji žele da steknu osnovna, a zatim i napredna znanja i veštine za samostalno izvođenje ultrazvučne i kolor dopler dijagnostike.

• Lekarima koji su obučeni za obavljanje ultrazvučnih i kolor dopler pregleda, ali nisu u mogućnosti da obave dovoljan broj ultrazvučnih pregleda u svakodnevnom radu, kako bi ostali utrenirani za rutinsko obavljanje ultrazvučnih pregleda

• Lekarima sa iskustvom, koji žele da osveže svoje znanje, dobiju potvrdu (sertifikat) i bodove za produženje licence.

Raspored održavanja i programe kurseva pogledajte ovde.

Koji tip kursa je najbolji za Vas?

Akreditovani kursevi su kursevi koji su akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Srbije i omogućavaju sticanje teoretskog i praktičnog znanja iz oblasti ultrazvučne i kolor dopler…

Vikend termini su namenjeni kandidatima koji nisu u mogućnosti da pohađaju kurseve u redovnim terminima. Kursevi se sprovode subotom i nedeljom i u potpunosti prate program.

Individualni kursevi su kursevi ultrazvučne i kolor dopler dijagnostike koji se izvode pojedinačno (mentor obučava samo jednog polaznika). Termini obuke i njihovo pojedinačno…

Dodatni časovi su namenjeni kandidatima koji su napravili dužu pauzu u radu ili od obuke i žele da osveže znanje i veštine, kao i kandidatima koji su pohađali kurseve drugih škola.