ŠKOLA ULTRAZVUKA
NEBOJŠINA 30, BEOGRAD

ŠKOLA ULTRAZVUKA

Škola ultrazvuka Poliklinike Antamedica omogućava sticanje teoretskog i praktičnog znanja i iskustva iz oblasti ultrazvučne i kolor dopler dijagnostike srca, stomaka i male karlice, štitaste žlezde i mekih tkiva vrata, zglobova i mekih tkiva, dojki, krvnih sudova vrata i ekstremiteta. Kursevi su akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Srbije kao Kursevi prve kategorije. Predavaci su eminentni lekari specijalisti i profesori Medicinskog fakulteta sa velikim iskustvom iz oblasti ultrazvucne dijagnostike. Kursevi se sastoje iz teoretskog i prakticnog dela, tokom kog lekari pregledaju veliki broj pacijenata. Obuka se sprovodi na najsavremenijim ultrazvucnim aparatima. Radi se u malim grupama, u terminima prilagodenim lekarima. Po završetku kursa, lekari su osposobljeni za samostalno obavljanje pregleda, dobijaju sertifikat i 6 KME bodova.

Kome su namenjeni kursevi i treninzi?

• Lekarima opšte prakse, specijalizantima, specijalistima i subspecijalistima raznih grana medicine koji žele da steknu osnovna, a zatim i napredna znanja i veštine za samostalno izvođenje ultrazvučne i kolor dopler dijagnostike.
• Lekarima koji su obučeni za obavljanje ultrazvučnih i kolor dopler pregleda, ali nisu u mogućnosti da obave dovoljan broj ultrazvučnih pregleda u svakodnevnom radu, kako bi ostali utrenirani za rutinsko obavljanje ultrazvučnih pregleda
• Lekarima sa iskustvom, koji žele da osveže svoje znanje, dobiju potvrdu (sertifikat) i bodove za produženje licence.

Koji tip kursa je najbolji za Vas?

AKREDITOVANI KURSEVI

Akreditovani kursevi su kursevi koji su akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Srbije i omogućavaju sticanje teoretskog i praktičnog znanja iz oblasti ultrazvucne i kolor

VIKEND TERMINI

Vikend termini su namenjeni kandidatima koji nisu u mogućnosti da pohađaju kurseve u redovnim terminima. Kursevi se sprovode subotom i nedeljom i u potpunosti prate program

INDIVIDUALNI KURSEVI

Individualni kursevi su kursevi ultrazvučne i kolor dopler dijagnostike koji se izvode pojedinačno (mentor obučava samo jednog polaznika). Termini obuke i njihovo pojedinačno

DOPUNSKI ČASOVI

Dodatni časovi su namenjeni kandidatima koji su napravili dužu pauzu u radu ili od obuke i žele da osveže znanje i veštine, kao i kandidatima koji su pohađali kurseve drugih škola